Machine to machine /
Internet of things

Koncepty takie jak SmartCity czy Internet of Things są, w obecnym świecie powszechnie używanymi określeniami kojarzonymi z działaniami usprawniającymi nasze codzienne życie. Bez względu na oferowane funkcjonalności zawsze wymagają sprawnego przesyłania danych. Z racji na charakter komunikacji, w której przede wszystkim uczestniczą urządzenia techniczne, transmisję taką nazywa się często M2M (machine to machine).

W zakresie świadczenia usług teletransmisyjnych M2M firma Quantron S. A. współpracuje z operatorem Orange. Dostarczane naszym klientom rozwiązania obejmują zarówno tworzenie kanałów transmisji (w oparciu o moduły radiowe obce lub nasze własne), zarządzanie usługami telko, jak również możliwość finansowania urządzeń M2M w formie miesięcznego abonamentu. Z racji na specyfikę dostarczanych usług i produktów Quantron S. A. może dostarczać kompletne rozwiązania M2M i IoT działając jako integrator na poziomie funkcjonalnym. Dzięki temu zapewniamy jeden punkt kontaktowy i oczywiście odpowiadamy za funkcjonowanie całego dostarczanego systemu.     

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa


15303 Huebner Road, Building 3 San Antonio, Texas USA 78248