Research and development

Pierwotna i podstawowa działalność firmy, ukierunkowana jest na opracowywanie nowatorskich urządzeń technicznych wykorzystujących zaawansowane przetwarzanie danych oraz elementy elektroniki nisko i wysokoprądowej. Wszystkie opracowania, począwszy od pomysłu, poprzez fazę definiowana funkcjonalności, prototypu i produkcji seryjnej realizowane są w Polsce.

W trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej produkcyjnej zwracamy uwagę na to, aby również jak największa liczba komponentów była wyprodukowana w naszym kraju. Podejście takie, doceniane przez naszych klientów, gwarantuje wysoką jakość produktu końcowego zarówno w zakresie mechanicznym, jak i funkcjonalnym. Używając tylko własnego oprogramowania podstawowego (firmware) wiemy dokładnie, jaki jest przepływ danych w oferowanych przez nas urządzeniach. Dotyczy to zarówno danych użytkowych, diagnostycznych jak i serwisowych.

W dziale R&D pracują przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych. Wiele z tych osób może poszczycić się tytułami doktora nauk technicznych. Realizując szczególnie złożone opracowania współpracujemy ze znanymi polskimi uczelniami, takimi jak Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Poligonem doświadczalnym, na którym testujemy najnowsze rozwiązania, bardzo często są rzeczywiste instalacje, udostępniane przez naszych klientów żądających potwierdzenia trafności rozwiązania w realnej eksploatacji.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa


15303 Huebner Road, Building 3 San Antonio, Texas USA 78248