Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sulaimany

Nawiązaliśmy współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sulaimany.

W czerwcu organizujemy w Polsce spotkanie w kooperacji z Izbą gdzie udział wezmą przedstawiciele różnych przedsiębiorstw z Kurdystanu.

Poniżej krótka informacja o wyżej wspomnianej Izbie.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Sulaimany jako organizacja przemysłowa i gospodarcza jest jednym z przedstawicieli biznesu sektora prywatnego w Iraku. Jest członkiem kilku krajowych związków gospodarczych i przemysłowych. Została założona i otrzymała upoważnienie do pracy według Aktu 14 w Parlamencie Kurdystanu w roku 1993. Izba Przemysłowo-Handlowa w Sulaimany ma prawo i uprawnienia do samodzielnej pracy we wszystkich trzech prowincjach KRG: Sulaimany, Erbil i Duhok. Celem Izby jest reprezentowanie sektora prywatnego KRG i pomoc w dalszym rozwoju jego gospodarki. Izba, założona pierwotnie w 1967 r., szczyci się dzisiaj ponad pięćdziesięcioma tysiącami członków i odegrała bardzo istotną rolę w rozkwicie gospodarki i przemysłu Sulaimany. Izba Przemysłowo-Handlowa w Sulaimany zawsze dąży do wzmocnienia swoich powiązań z międzynarodowymi stronami, które stały się członkami Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa


15303 Huebner Road, Building 3 San Antonio, Texas USA 78248