Fundusze UE

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PRODUKTU UMOŻLIWIAJĄCEGO ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I ANALIZOWANIE WSZELKICH DANYCH O STANIE SAMOCHODU ORAZ STYLU JAZDY KIEROWCÓW.

QUANTRON S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Szansa na rozwój przedsiębiorstwa Quantron poprzez wykonanie usługi w zakresie opracowania innowacyjnego produktu”

Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi w zakresie opracowania innowacyjnego produktu umożliwiającego zbieranie, przetwarzanie i analizowanie wszelkich danych o stanie samochodu oraz stylu jazdy kierowców. W zależności od odbiorcy będzie zmieniało się przeznaczenie produktu. Odbiorcy zostaną włączeni do procesu projektowania, testowania, recenzowania prototypów i proponowania modyfikacji lub nowych funkcji.

Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie urządzenie do transmisji danych przeznaczone dla pojazdów samochodowych. Jego nadrzędną funkcją będzie zbieranie, analizowanie i przesyłanie danych dotyczących sposobu wykorzystania samochodu przez kierowcę. Szczegółowej analizie będą podlegać dane pozyskiwane z czujników montowanych fabrycznie w samochodach – różnych marek i modeli przez złącze OBD (On-Board Diagnostics) i wyspecjalizowany procesor wyposażony w unikatowe oprogramowanie. Dzięki niemu pobrane dane zostaną bezpośrednio przesłane do serwera centralnego opartego na transmisji USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Analiza danych będzie realizowana w zależności od potrzeb w określonych odstępach czasu lub w przypadku alertów w czasie rzeczywistym. Istotą tego produktu będzie wymiana informacji pomiędzy terminalem klienckim zamieszczonym w samochodzie a serwerem centralnym operatora, na którym zaimplementowano interfejs programistyczny aplikacji.

Wartość projektu:
400 000, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
340 000,00 zł

Okres realizacji:
2018 – 2019