O nas

Quantron S.A. jest inicjatywą polskich inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach technicznych. Głównym kierunkiem rozwoju spółki jest opracowanie nowoczesnych, często pionierskich rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej elektroniki oraz świadczenie usług consultingowych w zakresie budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów teleinformatycznych oraz innych rozwiązań technicznych.

Spółka angażuje się w realizacje prac badawczych (R&D) w różnych obszarach technologicznych zapewniając swoim klientom nowoczesne rozwiązania oraz pełne wsparcie techniczne i merytoryczne w okresie eksploatacji wdrażanych rozwiązań.

Międzynarodowa współpraca zapewnia możliwość swobodnego transferu technologii i kompetencji. Silne relacje z partnerami zapewniają stabilną współpracę oraz możliwość reagowania bez zbędnej zwłoki na zapotrzebowanie klientów.

Quantron S.A., realizuje swoją strategię rozwoju, związaną przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami i usługami doradztwa i wsparcia technicznego klientów. Angażuje się w nowe obszary poprzez akwizycję rozwiązań biznesowych lub budowę nowych podmiotów specjalizujących się w świadczeniu konkretnych, specjalizowanych usług.

16 stycznia 2018 r. spółka Quantron S.A. otrzymała koncesję nr B-010/2018 na prowadzenie działalności w zakresie handlu rodzajami broni i amunicji, o której mowa w pkt 1-28 załącznika nr 1 – Rodzaje broni i amunicji oraz handel towarami i technologią do celów wojskowych lub policyjnych określonych w pozycji WT II – WT XIV załącznika nr 2. Okres ważności koncesji 50 lat.