O nas

Spółka Quantron S.A. (dawniej Quantron Systems Sp. z o.o.) powstała w 2015 roku jako inicjatywa grupy polskich inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach technicznych.

Głównym kierunkiem rozwoju spółki było opracowanie nowoczesnych, często pionierskich rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej elektroniki oraz świadczenie usług consultingowych w zakresie budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów IT.

W trakcie prowadzonych prac badawczych (R&D) pojawiły się potrzeby związane z bezprzewodowym przesyłaniem informacji, jak również z przetwarzaniem danych warunkach polowych, także zimą. Firma podjęła starania o nawiązanie współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi oraz producentami profesjonalnych przenośnych terminali. Efektem tych starań było podpisanie umowy współpracy z operatorem Orange Polska w zakresie transmisji M2M (machine to machine) oraz z amerykańską firmą Zebra.

W roku 2017 firma Quantron została przekształcona w spółkę akcyjną, a biuro spółki przeniesiono do nowej siedziby.

Spółka Quantron S.A., realizując swoją strategię rozwoju, związaną przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami, zakupiła w połowie 2017 roku znaną na rynku spółką Fotoraporty Sp. z o.o., związaną od 2014 roku z dronami. Obecnie spółka Quantron S.A. kontynuuje działalność w zakresie prac badawczych (R&D), teletransmisji danych M2M i rozwiązań IoT (Internet of Things), rozwiązań mobile computing oraz świadczy usługi consultingowe w zakresie IT.

16 stycznia 2018 r. spółka Quantron S.A. otrzymała koncesję nr B-010/2018 na prowadzenie działalności w zakresie handlu rodzajami broni i amunicji, o której mowa w pkt 1-28 załącznika nr 1 – Rodzaje broni i amunicji oraz handel towarami i technologią do celów wojskowych lub policyjnych określonych w pozycji WT II – WT XIV załącznika nr 2. Okres ważności koncesji 50 lat.