Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwem cyberprzestrzeni związana jest z budowaniem świadomości użytkowników o zagrożeniach oraz ze stosowaniem odpowiednich środków ochrony systemów teleinformatycznych i urządzeń. Wieloletnie doświadczenie i współpraca międzynarodowa pozwala nam budować i rozwijać systemy cyberbezpieczeństwa na właściwym poziomie. Umiemy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom pochodzącym z sieci teletechnicznych oraz chronić kluczowe obszary firm z różnych sektorów gospodarki, instytucji i użytkowników.
Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla różnych sektorów gospodarki i użytkowników rozwiązań sieciowych zapewniając ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją i dostępem do systemów informacyjnych.

Jednocześnie realizujemy zadania dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych przewidziane ustawą o krajowych wymogach bezpieczeństwa.

Podejmujemy działania w dwóch podstawowych obszarach:

  • Kompleksowe świadczenie usług polegające na przejęciu obowiązków wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa w zakresie stosowania zabezpieczeń w celu zapewnienia poufności integralności, dostępności i autentyczności przetwarzanych informacji, utrzymanie systemu informacyjnego i ochrony przed nieuprawnionymi modyfikacjami w systemie informacyjnym, prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka pojawienia się incydentu.
  • Dostarczenie gotowych rozwiązań w pełni zarządzanych przez klienta dla wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.