Monitorowanie i audyt

Doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury sieciowej umożliwia oferowanie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, ciągłość działania i monitorowania stanu zabezpieczeń i oddziaływania otoczenia na chronioną infrastrukturę.

Kompleksowe usługi w zakresie monitorowania poziomu bezpieczeństwa, audytów i wdrażania rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa profilowane są w następujących działaniach:

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej

Kompleksowe działania polegające na ocenie poziomu bezpieczeństwa komponentów i systemów wchodzących w skład infrastruktury, w szczególności mające na celu znalezienie krytycznych podatności oraz rekomendowanie rozwiązań pozwalających na utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Audyt Bezpieczeństwa OT

Ocena bezpieczeństwa systemów przemysłowych w oparciu o obowiązujące normy i regulacje. Działania sprawdzające obejmują wymiar organizacyjno-proceduralny, jak również technologiczny.

Segmentacja Sieci OT

Analiza oraz działania wspierające proces porządkowania elementów infrastruktury sieciowej oraz reguł przepływu informacji w celu zapewnienia wymaganych poziomów bezpieczeństwa urządzeń.

Cybersecurity Bill of Materials

Analiza komponentów oprogramowania firm trzecich wraz z ich wersjami i istniejącymi podatnościami na podstawie kodu źródłowego, firmwaru lub analizy wstecznej samego urządzenia. Ocena i audyt bezpieczeństwa zamkniętych, czyli nieupublicznionych, komponentów oprogramowania wdrożonych przez producenta urządzenia.

Secure Product Development

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji poprzez rekomendowanie i wdrożenie dobrych praktyk: od etapu projektowania, przez implementację, szczegółowe testy jednostkowe oraz końcowe audyty bezpieczeństwa. Nadzór nad poprawnym wdrożeniem produktu.

Operacje Red Team

Działania pozwalające na przetestowanie gotowości zespołów, procesów i technologii do ochrony krytycznych zasobów firmy, poprzez symulację rzeczywistych ataków mających na celu przełamanie zabezpieczeń.

Testy penetracyjne

Kontrolowane próby przeprowadzania ataków przypominających działania hakerów. Celem testów jest identyfikacja podatności w procesach i technologiach IT/ OT, aby ocenić poziom zabezpieczeń i podać rekomendacje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Audyt Bezpieczeństwa Kodu

Kompleksowa analiza kodu źródłowego programów pod kątem potencjalnych podatności oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa.

Threat Intelligence

Proaktywna redukcja zagrożeń cybernetycznych w organizacji poprzez dostarczanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o nadchodzących zagrożeniach.

Cyberbezpieczeństwo Smart Building

Kompleksowa usługa pozwalająca na ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację obszarów ryzyka oraz przedstawienie rekomendacji i zaleceń dla systemów oraz komponentów zastosowanych rozwiązań Smart Building.

Audyt KSC

Audyt poziomu zgodności i dostosowania organizacji do wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wraz ze wskazaniem luk oraz rekomendacji działań w celu ich eliminacji.

Szkolenia Security Awareness

Autorskie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony informacji dla pracowników oraz kadry menedżerskiej, indywidualnie dostosowywane do potrzeb firmy.

Eksperci bezpieczeństwa (Grupa Quantron) posiadają następujące certyfikaty:

 • CISSPCertified Information Systems Security Professional
 • CISACertified Information Systems Auditor
 • CRISCCertified in Risk and Information Systems Control
 • CERT CISHCertified Computer Security Incident Handler
 • OSCPOffensive Security Certified Professional
 • CEHCertified Ethical Hacker
 • CompTIA – Security+
 • Sans InstituteAssessing and Exploiting Control Systems
 • Mile2Certified Professional Ethical Hacker
 • Mile2Certified Penetration Testing Engineer

Do pobrania:

 • Ulotka