Profesjonalne systemy BSP i antydronowe

System Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) na uwięzi to permanentnie zasilany, stacjonarny lub mobilny system LiveSky / BigSky o poziomie gotowości technologicznej 9 (TRL-9). Najnowsza piąta generacja jest najbardziej wydajnym i elastycznym systemem BSP na uwięzi dostępnym na rynku. Wyposażony został w podwójne sensory EO/IR, MPU-5 Mobile Ad-hoc Network (MANET), które mogą być w szybki i łatwy sposób rozszerzone o inne urządzenia oraz funkcjonalności systemu.

Obraz wartości pomiarów, dane diagnostyczne i inne dane pomocnicze mogą być na bieżąco i bezpiecznie przekazywane przewodowo do operatora lub dalej do centrum przetwarzania. Gwarantuje to opatentowany system przewodowego zasilania, dzięki czemu urządzenia te są w stanie przebywać w powietrzu pełniąc służbę wiele godzin, dni a nawet tygodni bez przerw. Wykorzystując najnowszą dostępną technologię natychmiast wznoszą się na wysokość do 120 metrów, obejmując kamerą znaczny obszar.

Wszechstronny elektrooptyczny obiektyw zmiennoogniskowy doskonale przybliża, zaś kamera termowizyjna widzi ciepło zarówno w dzień jak i w nocy, gwarantując najwyższą jakość detekcji. Urządzenia te nadają się do najbardziej skomplikowanych misji. To najlepsze rozwiązanie do akcji operacyjno-ratowniczych i nadzoru.

Profesjonalne, zaawansowane technologicznie bezzałogowe statki powietrzne (BSP) pozwalają natychmiast i z niespotykaną dotąd dokładnością dostrzec zagrożenie, oszacować je i odpowiednio na nie zareagować.

Drony zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu a operator zajmował się tylko obsługą urządzeń a nie utrzymania w określonej pozycji drona. Stacja kontroli naziemnej ma pięć głównych przycisków: uzbrajanie, uruchamianie, lądowanie, podnoszenie i opuszczanie. Produkowane są w naszych zakładach wspieranych laboratoriami badawczo-rozwojowymi w Orlando na Florydzie. Przełomowe rozwiązania technologiczne zdobyły zaufanie amerykańskich resortów siłowych: Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Obrony, jak również zyskał aprobatę Straży Pożarnej w Nowym Jorku.

Przeznaczone do obserwacji:

 • Infrastruktury krytycznej (infrastruktura energetyki, infrastruktura zaopatrzenia w paliwa),
 • Obwodowej (granice, tereny rządowe),
 • Imprez masowych (sport, wiece, zgromadzenia),
 • Zasobów naturalnych (parki narodowe, rezerwaty zwierząt),
 • Ochrony przeciwpożarowej (lasy, budowle),
 • Na żądanie (poszukiwanie osób i mienia, prowadzenie akcji w terenie).

Zalety:

 • Bardzo duża łatwość użytkowania (krótkie szkolenie, nie są wymagane specjalistyczne zezwolenia),
 • Odporność na zakłócenia – brak transmisji radiowej (cała komunikacja odbywa się w ciszy radiowej),
 • Łatwa obsługa techniczna systemu (większość napraw można wykonać w warunkach eksploatacji przez operatora),
 • Długi czas przebywania w powietrzu (wiele dni),
 • Bezpieczna transmisja znacznych ilości danych pozyskiwanych z wielu czujników.

Certyfikaty:

 • Poziom gotowości technologicznej 9 (TR L-9),
 • MIL-STD-810,
 • Kodowanie wideo i metadane Standard h.264 wraz z metadanymi KLV zgodne między innymi ze standardami : MISB 0102.10, 0601.7, 0603.2, 0604.3 oraz 0903.3,
 • Systemy : MANET WaveRelay (C,L,S Band), TrellisWare TW -850, Silvus SC4200
 • DTC,LTE ,Wi-fi i inne.

Oferujemy usługi fotogrametryczne

Do pobrania: